Det talende Spørgeskema

Med udgangspunkt i erfaringerne fra PC-versionen, der er anvendt gennem flere år til børnemiljøvurderinger, i Børnerådets mini-børnepanel m.v., har vi udviklet en internet-baseret version af Det talende Spørgeskema.
Den er løbende tilpasset ud fra erfaringer, blandt andet indhentet i en undersøgelse med knap 1000 respondenter.
Det hele ligger på Internettet og kan derfor besvares ved brug af alle typer: PC, iPad, Tablet-computer o.s.v..Det betyder desuden, at det kan afvikles på brugerens egen Pc og med brug af de specielle betjeningsredskaber, som f.eks. en handicappet bruger har på sin PC.