Symbolstøttet læringsmiljø

– værktøjer til begrebsforståelse og sprogindlæring
Indhold:

USB kort med skabeloner til:

Bogen om..

15 bøger om ’overbegreber’; eksempelvis dyr, transport­midler, møbler, steder, ’noget galt’.

Sorteringsopgaver

Tavler i tre sværhedsgrader om sortering af ting og begreber.

 Skabeloner til 11 kasser med materiale til begrebs­forståelse ud fra forskellige emner: former, farver, retning, tid m.v.

Beskrive-spil

Tavler og skabeloner til spil om at be­skrive genstande; ligheder/ forskelle, samar­bejds­øvelser, gættelege m.v.   

Pris: 900,00 + moms/forsendelse.

Hent folder med nærmere beskrivelse