Kan selv – Vil selv

Kan selv-vil selv er et digitalt undervisningsmateriale til brug i undervisning af børn og unge med funktionsnedsættelser.

 

De forskellige fag præsenteres ud fra forskellige emner og lægger op til en emneorienteret undervisning, hvor oplevelser, egne erfaringer, elevens omverden og nære miljø sættes i højsædet og inddrages i undervisningen.

Niveau 1:

 • Består af en bog på 15-20 sider. Billederne er enkle, og den oplæste tekst er i korte sætninger.
 • Til bogen hører samtale-/billedkort.

Bøger på niveau 1 tager hensyn til elever med svære fysiske funktionsnedsættelser, hvor eleverne skal mobilisere meget energi for fysisk at kunne aktivere en 0:1 kontakt.
Samtale- og billedkort giver mulighed for dialog om bogens indhold og kan medvirke til at understøtte elevens hukommelse.

Niveau 2:

 • Består af en bog på ca. 50 sider. Emne/historier med flere detaljer, hvor der kræves større abstraktionsniveau og en mere nuanceret begrebsforståelse hos eleven.
 • Sætningerne er stadig enkelt opbygget, uden for mange ledsætninger og indskudte sætninger.
 • Til bogen hører simple spørgsmålskort for at fremme elevens forståelse af bøgerne.

Bøger på niveau 2 henvender sig til elever, som evner at koncentrere sig i længere tid.
Bøgerne er længere og indeholder flere detaljer. Et nyt element på niveau 2 er spørgsmålskort, der giver læreren mulighed for at kontrollere elevens forståelse af bogens emne. Eleven kan besvare lærerens spørgsmål ved at udpege et ud af to svarmuligheder.

Niveau 3:

 • Bøger med emner/historier med stor detaljerigdom, hvor det forudsættes, at eleven forstår det talte sprog. Indholdet i emnet spænder bredt og kan forgrene sig yderligere.
 • Sætninger kan have en mere kompliceret opbygning.
 • Eleven arbejder selvstændigt med at løse spørgsmål og opgaver i bogen, hvor der via scanning navigeres på hele opgavesiden. Endvidere kan eleven springe i bogen og være med­bestemmende i historieforløbet via interaktive muligheder, som løbende giver eleven flere valgmuligheder.

Bøgerne på niveau 3 indeholder mange billeder og kan have flere billeder på én side.

Indhold

Kufferten indeholder CD’er med undervisningsmateriale til fagene:

 • Natur og Teknik
 • Dansk
 • Historie
 • Billedkunst

Hukommelses- og spørgsmålskort til hvert fag samt brugsanvisningen “Kommunikationsmiraklet“.

Kuffert sælges uden kontakter og Helpibox.
Helpibox og 0:1 kontakter gør det muligt for eleven selv at betjene de digitale bøger. Kontakter og Helpibox kan tilkøbes.

Materialet er udarbejdet af speciallærer Sinne Møller Bertelsen og kommunikationsvejleder Britta Husted, VUK Aalborg.

Pris: 1.000 kr. + moms og forsendelse.